PROFESINIŲ MOKYKLŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Profesinio mokymo institucijos
Sistema gali naudotis tik autorizuoti vartotojai.
Vardenis Pavardenis
V
vardenis@pavardenis.lt
Nurodytu pašto adresu gausite nuorodą, su kuria galėsite pasikeisti slaptažodį.
Registracija
Slaptažodį turi sudaryti:
 1. Bent viena didžioji raidė
 2. Bent viena mažoji raidė
 3. Bent vienas skaičius
 4. Bent vienas spec. simbolis: ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >
 5. Ne mažiau nei 8 simboliai
 6. Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir kt.)
Slaptažodį turi sudaryti:
 1. Bent viena didžioji raidė
 2. Bent viena mažoji raidė
 3. Bent vienas skaičius
 4. Bent vienas spec. simbolis: ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >
 5. Ne mažiau nei 8 simboliai
 6. Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir kt.)
Slaptažodį turi sudaryti:
 1. Bent viena didžioji raidė
 2. Bent viena mažoji raidė
 3. Bent vienas skaičius
 4. Bent vienas spec. simbolis: ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >
 5. Ne mažiau nei 8 simboliai
 6. Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir kt.)
Slaptažodį turi sudaryti:
 1. Bent viena didžioji raidė
 2. Bent viena mažoji raidė
 3. Bent vienas skaičius
 4. Bent vienas spec. simbolis: ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >
 5. Ne mažiau nei 8 simboliai
 6. Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir kt.)
Slaptažodį turi sudaryti:
 1. Bent viena didžioji raidė
 2. Bent viena mažoji raidė
 3. Bent vienas skaičius
 4. Bent vienas spec. simbolis: ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >
 5. Ne mažiau nei 8 simboliai
 6. Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir kt.)
Slaptažodį turi sudaryti:
 1. Bent viena didžioji raidė
 2. Bent viena mažoji raidė
 3. Bent vienas skaičius
 4. Bent vienas spec. simbolis: ! # % & * \ - _ = + ; : . , < >
 5. Ne mažiau nei 8 simboliai
 6. Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio informacija (vardas, pavardė, prisijungimo vardas ir kt.)
Pasirinkite paskyrą
Nacionalinė švietimo agentūra
Kuriame Lietuvos ateitį
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra
Projekto tikslas: Automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (kuriant Profesinio mokymo informacinę sistemą, Virtualios mokymosi aplinkos komponentę Ugdymo proceso informacinę sistemą, Virtulią profesinio mokymo(si) aplinką ir Švietimo registrus; atnaujinant Finansų valdymo apskaitos informacinę sistemą), plečiant jų taikymo sritis.